Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Zum Familienroman als Genre

Hodel, Robert - Deutsche Beiträge zum 14. Internationalen Slavistenkongress : Ohrid 2008 (2008), 437–448
2

Synchronní srovnávání jazyků a jeho sémantické východisko

Sgall, Petr - Slovo a slovesnost 39 (1978) 1, 25-32
3

Razvoj principa distribucije fonema u srpskohrvatskom jeziku

Ivić, Pavle - Književnost i jezik 15 (1968) 2, 13-32
4

The Sphere of Love in Slavic : some Preliminary Observations

Birnbaum, Henrik - American Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb and Ljubljana, September 3-9, 1978 (1978), 155-179
5

The Versification of Russian Emigré Poetry, 1920-1940

Smith, Gerald S. - The Slavonic and East European Review 56 (1978) 1, 32-46
6

K vývoji české konjugace

Porák, Jaroslav - Slavica Pragensia (1968), 19-32
7

Balada a moderní epika

Nejedlá, Jaromíra - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : literatura – folklór – historie (1978), 27-32
8

Dostojevskij i Edgar Allan Po

Widnäs, Maria - Scando-Slavica (1968), 21-32
9

Bălgarski i praslavjanski

Ivančev, S. - Slavjanska filologija (1983), 17-32
10

O vzaimootnošenijach russkogo i finskich jazykov

Bubrich, Dmitrij Vladimirovič - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 454-457