Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Problèmes étymologiques

Vaillant, A. - Revue des études slaves 34 (1957) 1/4, 136-143
2

Zachodniosłowiańskie tъnъ, sьnъ, jьnъ

Rysiewicz, Z. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 108-113
3

Čapkův přínos světovému dramatu

Kudělka, Viktor - Československá slavistika. 1988, Literatura, folklór (1988), 67-77
4

Hierarchizace sématické struktury věty

Daneš, František; Hlavsa, Zdeněk - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 67-77
5

Le type verbal „lěje - lĭjati“

Vaillant, André - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 76-77
6

Sekundäre Werbekommunikation in Russland

Hoffmann, Edgar - Wiener Slavistisches Jahrbuch (1997), 77-86
7

Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj

Bauer, Jaroslav - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 77-85
8

Romantičnata poema v slavjanskite literaturi

Genov, Krăst'o - Slavjanska filologija : dokladi i statii za VI meždunaroden kongres na slavistite (1968), 77-87
9

Слоуга і ставильиь

Radojičić, Đorđe S. - Odgovori na pitanja – Saopštenja i referati : Dopune : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Réponses aux questions – Communications et rapports : Supplément : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 77-78
10

K některým aktuálním otázkám slovanské etymologie

Janyšková, Ilona - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 77 (2008) 1/3, 77–84