Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Vývoj praslovanské slovní zásoby

Machek, V. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 99-104
2

On the Balkan Linguistic Type

Lindstedt, Jouko - Studia slavica finlandensia (1998), 91-103
3

Zur Struktur und Semantik der eingliedrigen Satzgefüge

Gladrow, Wolfgang - Zeitschrift für Slawistik 22 (1977) 4, 476-484
4

Transformacija, sintaksičeskaja paradigmatika i členy predloženija

Adamec, Přemysl; Hrabě, Vladimír - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 37 (1968) 2, 185-192
5

Zur sog. unpersönlichen Ausdruckweise im Slawischen

Liewehr, F. - Zeitschrift für Slawistik 3 (1958) 2/4, 197-208
6

Šta su začinavci?

Fancev, Fr. - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 97-99
7

Jafetičeskij predok vostočnych slavjan - kimmerijcy

Bykovskij, Sergej Nikolajevič - Izvestija Gosudarstvennoj akademii istorii materiaľnoj kuľtury 8 (1931) 8-10, 99 s.
8

Polská účast v českém národním obrození. Sv. 1

Szyjkowski, Marian - 1931, 1-7, 53-133
9

Zur Entwicklung des Aspektsystems im Russischen

Klimonow, Wladimir D. - Slavistische Studien zum XII. Internationalen Slavistenkongress in Krakau 1998 (1998), 99-114
10

Poľnohospodárska lexika v Slovanskom jazykovom atlase

Ferenčíková, Adriana - XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane : príspevky slovenských slavistov (2003), 71–80