Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
21

Časopis „Termapily“ ŭ sučasnym belaruskim litaraturnym pracese

Twaranowicz, Halina - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 12, Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, folklorystyka : prace na XV Międzynarodowy kongres slawistów w Mińsku 2013 (2012), 167–174
22

Metodologičeskije problemy valentnosti russkogo glagola i pronominaľnyj podchod

Soldatjenkova, Taťjana - Slavica gandensia (1998), 111-134
23

Russkaja emigracija v Beľgii : periferijnaja kuľtura ili samostojateľnyj centr?

Coudenys, Wim - Slavica gandensia (1998), 9-17
24

Koloniaľnyje memuary, dnevniki i pis’ma russkich emigrantov (20–30-je gody)

Ronin, Vladimir - Slavica gandensia (1998), 67-110
25

Słowianie w historiografii bizantyńskiej XI–XII wieku

Kotłowska, Anna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 12, Językoznawstwo : prace na XV Międzynarodowy kongres slawistów w Mińsku 2013 (2012), 91–96
26

Zasady rekonstrukcji semantyki w pracach etymologicznych

Jakubowicz, Mariola - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 12, Językoznawstwo : prace na XV Międzynarodowy kongres slawistów w Mińsku 2013 (2012), 75–80
27

Jak identyfikowano ludzi w średniowiecznych księgach sądowych

Trawińska, Maria - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 12, Językoznawstwo : prace na XV Międzynarodowy kongres slawistów w Mińsku 2013 (2012), 189–194
28

Gwary mazurskie w świetle materiałów Georga Wenkera

Rembiszewska, Dorota Krystyna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 12, Językoznawstwo : prace na XV Międzynarodowy kongres slawistów w Mińsku 2013 (2012), 135–141
29

Językowo-kulturowy obraz domu szlachecko-ziemiańskiego w polszczyźnie północnokresowej

Sawaniewska-Mochowa, Zofia - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 12, Językoznawstwo : prace na XV Międzynarodowy kongres slawistów w Mińsku 2013 (2012), 143–149
30

Relacje między światem Slavia Orthodoxa a Slavia Romana w literaturze

Moroz-Grzelak, Lilla - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 12, Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, folklorystyka : prace na XV Międzynarodowy kongres slawistów w Mińsku 2013 (2012), 99–107