Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Odróżnianie warstwy morfologicznej od fonetycznej w atlasie ogólnosłowiańskim

Siatkowski, Janusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 273-276
2

O govorima Hrvata u mađarskom delu Baranje

Stepanović, Predrag - Hungaro-Slavica : VIII. Internationaler Kongress der Slawisten : Zagreb, 3.-9. September 1978 (1978), 273-279
3

Masmedii i folklor

Ivanova, Radost - Slavjanska filologija (1998), 265-273
4

Kultot na mošnite na svetcite

Vražinovski, Tanas - Prilozi = Contributions 27 (2002) 1/2, 273–289
5

Zur Sprache Grigorij Camblaks

Freydank, Dietrich - Zeitschrift für Slawistik 33 (1988) 3, 357-362
6

The Narod as a Dramatis Persona in Puškin’s Boris Godunov

Mikkelson, Gerald E. - American Contributions to the Tenth International Congress of Slavists : Sofia, September 1988 : Literature (1988), 273-282
7

Affective Sound-Change in Early Slavic

Priestly, Tom M. S. - Canadian Contributions to the VIII International Congress of Slavists (Zagreb – Ljubljana 1978) : Tradition and Innovation in Slavic Literatures, Linguistics and Stylistics (1978), 143-166
8

K typologickým zvláštnostem tzv. moderny v literatuře jugoslávských národů

Kudělka, Viktor - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 267-273
9

„Die serbische Revolution“

Popović, M. - Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor (1963), 45-58
10

Dositej Obradoviḱ kaj Makedoncite

Polenakoviḱ , Ch. - Južnoslovenski filolog : povremeni spis za slovensku filologiju 22 (1957/1958) 1/4, 273-288