Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID406
AutorKowalski, Piotr
Titel

Ciało czlowieka w folklorze i kulturze masowej

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 31-37
Herausgeberkomitet red. Julian Kornhauser, Lidia Macheta, Lucjan Suchánek (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Slavic Mythology. Slavic Archaeology. Folklore and Culture of the Masses
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Славянская мифология. Археология славян. Фольклор и культура народных масс
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Slovanská mytologie. Archeologie Slovanů. Folklór a kultura lidových mas
SoundexC8500; C8854; F3545; K4527; M6800
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Nazwisko w kulturze Słowian / Kaleta, Zofia
Sztuka gawędziarska w folklorze słowiańskim / Smolińska, T.
Kontaminacja mitu pogańskiego i chrześcijańskiego w folklorze Słowian / Czajka, Henryka
Mity etnogenetyczne w kulturze polskiej średniowiecza i renesansu / Malicki, Jan
Świat wyobrażeń i doświadczeń czlowieka w przysłowiach polskich i koreańskich / Kowalikowa, Jadwiga
Dziedzictwo romantyzmu w kulturze okresu pozytywizmu : (problematyka i postulaty badawcze) / Kulczycka-Saloni, J.
Procesy integracyjne w kulturze Słowian zachodnich w drugiej połowie I tysiąclecia n.e. / Leciejewicz, L.