Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

K voprosu o mikrotipologii vostočnoslavjanskich jazykov

Zatovkaňuk, Mikoláš - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 37 (1968) 2, 203-209
2

On Slavonic palimpsests

Lunt, H. G. - American Contributions to the Fourth International Congress of Slavicists : Moscow, September 1958 (1958), 191-209
3

Česká slovesa typu „vyndati“

Neuhard-Westh, E. - Scando-Slavica (1958), 202-209
4

Hlavní úkoly historickosrovnávacího zkoumání slovanských literatur

Wollman, F. - Slavia 27 (1958) 2, 209-215
5

Das slawische Rotwelsch

Treimer, Karl - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 74-75
6

Przyczynki do polskiej fonologii

Stieber, Zdzisław - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 209
7

Stanisław Wyspiański and Symbolist Drama : the Work of Art as dramatis persona

Taylor, Nina - The Slavonic and East European Review 66 (1988) 2, 198-209
8

Kompozícia balady ako kritérum žánru

Burlasová, S. - Československá slavistika 1983. Literatura, folklór (1983), 209-219
9

Das slavische Konjugationssystem des Präsens in diachroner Sicht

Mareš, František Václav - Wiener slavistisches Jahrbuch (1978), 175-209
10

Slovanský folklór a světová literatura

Horálek, Karel - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : literatura – folklór – historie (1978), 199-209