Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID5427
AutorTurlejska, Maria
Titel

Plany konfederacji polsko-czechosłowackiej (1940-1942)

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 3, Historia : prace na VI Międzynarodowy kongres slawistów w Pradze 1968 (1968), 257-264
Herausgeberred. nauk. Juliusz Bardach, Gerard Labuda
VerlagPaństwowe wydawnictwo naukowe
Klassifikation (EN)Papers and Articles
Klassifikation (RU)Статьи и статьи
Klassifikation (CZ)Stati a články
SoundexP1560; K4632; P1584; C8848
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerVI (1968)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

The Versification of Russian Emigré Poetry, 1920-1940 / Smith, Gerald S.
Polsko-białoruskie i polsko-ukraińskie związki leksykalno-słowotwórcze / Falińska, B.
Stanisława Wasylewskiego lwowska „Ksiažka Adama Mickiewicza“ : (1940 rok) / Inglot, Mieczysław
Neoslawizm a stosunki•polsko-rosyjskie i polsko-czeskie (1908-1914) / Batowski, Henryk
„Mocart i Saľjeri“ A.S. Puškina : raznyje plany i obliki tragedii / Brzoza, Halina
Strefy kontaktów językowych polsko-słowiańskich i polsko-niesłowiańskich poza granicami kraju etnicznego / Dubisz, Stanisław
Recepcija vzhodno- in zahodnoslovanskih literatur na Slovenskem od 1918 do 1940 – soglasja in nasprotja / Zadravec, Franc