Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo lieferte 33 Treffer
1

Słowiańsko-romańskie paralele fonetyczne

Bednarczuk, Leszek - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 15–24
2

Potrzeby i metody opracowywania słowników etymologicznych małych słowiańskich obszarów językowych

Boryś, Wiesław; Popowska-Taborska, Hanna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 25–31
3

Czemu obiad, słoweń. obed, ros. обед itd., ale objeść, słoweń. objesti, ros. объесть itd.?

Mańczak, Witold - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 137–141
4

Zagadnienie liturgii mszalnej arcybiskupa Metodego

Moszyński, Leszek - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 151–160
5

Uwagi o nowych metodach badań nad etnogenezą Słowian

Walczak, Bogdan - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 245–252
6

Zapożyczenia niemieckie w gwarach śląskich

Kleszcz, Krzysztof - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 89–99
7

Stan badań i perspektywy prac leksykograficznych na językiem polskiego Podhala

Okoniowa, Joanna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 161–165
8

Zapożyczenia i ich funkcjonowanie w języku mniejszości : (na przykładzie gwar polskich na Ukrainie i gwar ukraińskich w Polsce)

Rieger, Janusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 199–205
9

Słownik bałkanizmów w językach południowosłowiańskich

Rusek, Jerzy - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 213–221
10

Pożyczki obce w materiałach Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego

Siatkowski, Janusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 237–243