Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID965
AutorSiatkowski, Janusz
Titel

Pożyczki obce w materiałach Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 237–243
Herausgeberkomitet red. Janusz Siatkowski (red. naczelny) … [et al.]
VerlagKomitet słowianoznawstwa i komitet językoznawstwa Polskiej akademii nauk
Klassifikation (EN)Linguistics
Areal aspects
Klassifikation (RU)Языкознание
Ареальные аспекты
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Areální aspekty
SoundexP1888; M6275; O0456; A0258; J0844
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXIII (2003)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O projekcie ogólnosłowiańskiego atlasu dialektologicznego / Stieber, Z.
Odróżnianie warstwy morfologicznej od fonetycznej w atlasie ogólnosłowiańskim / Siatkowski, Janusz
Słowiańskie wplywy słowotwórcze w języku i dialektach niemieckich / Siatkowski, Janusz
Węgierskie elementy leksykalne w językach regionu karpackiego w świetle danych Karpackiego atlasu dialektologicznego / Balogh, Lajos
Wpływy czeskie w dawnych dialektach niemieckich na terenie Czech i Moraw / Siatkowski, Janusz
Z zagadnień wpływu łaciny na nazewnictwo obce w języku polskim / Zierhofferowa, Zofia
Kategoria mieszana mowa w ujęciu mieszkańców pogranicza językowego na Grodzieńszczyźnie : spojrzenie antropologa / Engelking, Anna