Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo provides 33 hits
1

Słowiańsko-romańskie paralele fonetyczne

Bednarczuk, Leszek - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 15–24
2

Potrzeby i metody opracowywania słowników etymologicznych małych słowiańskich obszarów językowych

Boryś, Wiesław; Popowska-Taborska, Hanna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 25–31
3

Czemu obiad, słoweń. obed, ros. обед itd., ale objeść, słoweń. objesti, ros. объесть itd.?

Mańczak, Witold - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 137–141
4

Zagadnienie liturgii mszalnej arcybiskupa Metodego

Moszyński, Leszek - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 151–160
5

Uwagi o nowych metodach badań nad etnogenezą Słowian

Walczak, Bogdan - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 245–252
6

Zapożyczenia niemieckie w gwarach śląskich

Kleszcz, Krzysztof - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 89–99
7

Stan badań i perspektywy prac leksykograficznych na językiem polskiego Podhala

Okoniowa, Joanna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 161–165
8

Zapożyczenia i ich funkcjonowanie w języku mniejszości : (na przykładzie gwar polskich na Ukrainie i gwar ukraińskich w Polsce)

Rieger, Janusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 199–205
9

Słownik bałkanizmów w językach południowosłowiańskich

Rusek, Jerzy - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 213–221
10

Pożyczki obce w materiałach Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego

Siatkowski, Janusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 237–243