Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID960
AutorRieger, Janusz
Titel

Zapożyczenia i ich funkcjonowanie w języku mniejszości : (na przykładzie gwar polskich na Ukrainie i gwar ukraińskich w Polsce)

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 199–205
Herausgeberkomitet red. Janusz Siatkowski (red. naczelny) … [et al.]
VerlagKomitet słowianoznawstwa i komitet językoznawstwa Polskiej akademii nauk
Klassifikation (EN)Linguistics
Areal aspects
Klassifikation (RU)Языкознание
Ареальные аспекты
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Areální aspekty
SoundexZ8188; F3648; J0840; M6688; P1784; P1584; U0476; U0476; P1588
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXIII (2003)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Funkcjonowanie konstrukcji z przyimkiem -k- w języku slowackim i ich realizacja w języku polskim / Orwińska-Ruziczka, Elżbieta
Język polski na Bialorusi, Litwie i Ukrainie : problemy kontaktów językowych i ich opisu / Rieger, Janusz
Oświeceniowe antynomie światopoglądowe na Ukrainie, w Rosji i w Polsce / Łuźny, R.
Wschodniosłowiańskie zapożyczenia leksykalne w języku polskim / FAŁOWSKI, Adam
Cechy definicyjne gwar w języku mieszkańców wsi / Sierociuk, Jerzy
Problem zapożyczeń polskich w języku czeskim i słowackim / Orloś, Teresa Zofia
Problemy interferencji językowej w ukraińskich gwarach karpackich w zakresie leksyki / Rieger, J.