Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Slavistična revija lieferte 97 Treffer
51

Historična projekcija v sodobnem jugoslovanskem romanu

Rotar, J. - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 31 (1983) 2, 107-115
52

„Socialistični realizem“ - zares že leta 1897?

Zadravec, F. - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 31 (1983) 2, 145-151
53

Turgenjev in slovenska varianta „poetičnega realizma“

Barbarič, Š. - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 31 (1983) 2, 77-87
54

Turgenjev in Marko Vovčok

Kreft, B. - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 31 (1983) 4, 329-340
55

Struktura slovenskih priimkov v statistični osvetlitvi

Jakopin, Franc - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 25 (1977) št. kongresna, 5-25
56

O priimkih pri Južnih Slovanih

Jurančič, Janko - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 25 (1977) št. kongresna, 27-39
57

Slovenska dialektična metatonija

Logar, Tine - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 25 (1977) št. kongresna, 41-45
58

Mali jezik v večjezikovni državni skupnosti s stališča zgodovine slovenskega književnega jezika

Toporišić, Jože - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 25 (1977) št. kongresna, 101-114
59

Tipi slovenskega romana v dvajsetletju 1866-1885

Barbarič, Štefan - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 25 (1977) št. kongresna, 117-133
60

Roman Ivana Cankarja v luči impresionistične in simbolistične poetike

Bernik, France - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 25 (1977) št. kongresna, 135-159