Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Slavistična revija lieferte 97 Treffer
31

Teorija intertekstualnosti in njena uporaba v folklorističnih raziskavah

Golež Kaučič, Marjetka - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 51 (2003) Posebna številka, 311–328
32

Pohlinov in Metelkov opis slovenskega knjižnega jezika v luči časa njunega nastanka

Honzak Jahič, Jasna - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 51 (2003) Posebna številka, 331–350
33

Josef Dobrovský in slovenski slovničarji – vporednosti in različnosti v oblikoslovnih prikazih

Orel, Irena - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 51 (2003) Posebna številka, 351–373
34

Kontinuiteta starocerkvenoslovanskega besedišča v slovenskem jeziku

Orožen, Martina - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 41 (1993) 1, 143-160
35

Začetki slovenske književnosti med protestantsko in katoliško reformacijo

Grdina, Igor - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 41 (1993) 1, 77-129
36

Spremembe nekaterih dvojinskih oblik in zvez v slovenščini in ruščini

Derganc, Aleksandra - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 41 (1993) 1, 209-218
37

Glagolske sestavljenke – njihova skladenjska podstava in vezljivostne lastnosti : (z normativnim slovensko-nemškim vidikom)

Vidovič-Muha, Ada - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 41 (1993) 1, 161-192
38

Periodizacija slovenskega knjižnega jezika

Toporišič, Jože - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 41 (1993) 1, 131-141
39

Daljšanje akuta v severovzhodnih slovenskih narečjih

Zorko, Zinka - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 41 (1993) 1, 193-207
40

Poskus tipološkega modeliranja literarne evolucije : (ob slovenskem primeru)

Paternu, Boris - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 41 (1993) 1, 5-11