Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Slavistična revija lieferte 97 Treffer
11

Podaljšava-praslovanski izpridevniški besedotvorni vzorec

Furlan, Metka - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 51 (2003) Posebna številka, 13–26
12

Slovenski dialektološki leksikalni atlas koprske pokrajine (SDLA-Kp) : tradicija in inovacija

Cossutta, Rada - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 51 (2003) Posebna številka, 27–35
13

Glasoslovni razvoj v slovenskogoriškem narečju

Koletnik, Mihaela - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 51 (2003) Posebna številka, 38–50
14

Pogostnost in trajanje nenaglašenih izvorno o-jevskih samoglasnikov v nekaterih slovenskih akajočih in ukajočih govorih : (instrumentalno-slušna analiza)

Zemljak, Melita; Smole, Vera - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 51 (2003) Posebna številka, 51–65
15

Nekatere razlike v rabi dovršnega oz. nedovršnega vida v ruščini in slovenščini

Derganc, Aleksandra - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 51 (2003) Posebna številka, 67–79
16

Glagolski kalki v zgodovini slovenskega knjižnega jezika : (prevzemanje, raba in primerjava s stanjem v slovanskih jezikih)

Merše, Majda - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 51 (2003) Posebna številka, 81–103
17

Besedotvorna tipologija novonastalega besedja s področja mobilne telefonije

Stramljič Breznik, Irena - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 51 (2003) Posebna številka, 105–118
18

Eksperimentalnofonetične raziskave slovenskega knjižnojezikovnega vlasovka in tonemskosti

Toporišič, Jože - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 51 (2003) Posebna številka, 119–140
19

Slovenska skladnja z vidika skladenjskih teorij

Žele, Andreja - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 51 (2003) Posebna številka, 141–163
20

Slog je pomen, pomen je slog : Ivan Cankar: Edina beseda, Ciril Kosmač: Pomladni dan

Sajovic, Tomaž - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 51 (2003) Posebna številka, 165–180