Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Z8725 lieferte 16 Treffer
1

Folklor w kontekście średniowiecznych żródel

Simonides, Dorota - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 7-12
2

U źródeł folkloru w pieśniach dla dzieci

Zakrzewski, Bogdan - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 513-519
3

U źródeł panslawizmu : polskie oświecenie i słowiańszczyzna (1795-1820)

Beauvois, Daniel - Revue des études slaves (1978) 1/2, 33-42
4

Puszkin i Mickiewicz : u źródeł mitu Krymu w poezji rosyjskiej

Orlowski, Jan - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Literaturoznawstwo, kulturologia, folklorystyka : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2003), 65–73
5

Folklor epicki jako źródło świadomości narodowej Słowian

Kozak, Stepan - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Literaturoznawstwo, Folklorystyka, Problematyka historyczna (1978), 299-307
6

Słowiańskie źródla reformacji w oświetleniu polemiki wyznaniowej

Tazbir, Janusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 3, Historia : prace na VI Międzynarodowy kongres slawistów w Pradze 1968 (1968), 101-111
7

Slovná zásoba slovenčiny s osobitným zreteľom na balkánske jazyky

Habovštiak, Anton - Československá slavistika. 1988, Lingvistika, historie (1988), 25-33
8

Materiały nekropoliczne jako źródło do badania wyobrażeń życia pozagrobowego u pogańskich Słowian

Zoll-Adamikova, H. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Literaturoznawstwo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 329-337
9

Dziedziczenie i wysychanie źródeł opowieści ustnych : (na podstawie macedońskich rodów narratorów)

Wrocławski, Krzysztof - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 11, Literaturoznawstwo, kulturologia, folklorystyka : prace na XIV Międzynarodowy kongres slawistów w Ochrydzie 2008 (2008), 47–57
10

K žánrovým proměnám masové literatury ve slovanských literaturách po roce 1945 : (se zřetelem k žánrovým kořenům komiksu)

Mikušťáková, Anna - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 233-239