Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID421
AutorSimonides, Dorota
Titel

Folklor w kontekście średniowiecznych żródel

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 7-12
Herausgeberkomitet red. Julian Kornhauser, Lidia Macheta, Lucjan Suchánek (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Slavic Mythology. Slavic Archaeology. Folklore and Culture of the Masses
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Славянская мифология. Археология славян. Фольклор и культура народных масс
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Slovanská mytologie. Archeologie Slovanů. Folklór a kultura lidových mas
SoundexF3545; K4624; S8726; Z8725
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Folklor jako kryterium toźsamości narodowej wśród Słowian Zachodnich w pierwszej połowie XIX stulecia / Simonides, Dorota
Folklor słowiański i niemiecki na śląskim pograniczu kulturowym / Simonides, Dorota
Polska komedia oświeceniowa w kontekście europejskim / Klimowicz, M.
Etnogeneza Słowian w polskich kronikach średniowiecznych / GRZESIK, Ryszard
U źródeł folkloru w pieśniach dla dzieci / Zakrzewski, Bogdan
Polska powieść XIX wieku w kontekście europejskim / Kulczycka-Saloni, Janina
Jak identyfikowano ludzi w średniowiecznych księgach sądowych / Trawińska, Maria