Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID3593
AutorZoll-Adamikova, H.
Titel

Materiały nekropoliczne jako źródło do badania wyobrażeń życia pozagrobowego u pogańskich Słowian

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Literaturoznawstwo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 329-337
Herausgeberkom. red. M. Basaj… [et al.]
VerlagPaństwowe Wydawnictwo Naukowe
Klassifikation (EN)Historical Problems
Historical and Cultural Monuments of the Slavonic Nations (Their Study, Preservation and other like that)
Klassifikation (RU)Историческая проблематика
Памятники истории и материальной культуры славянских народов (вопросы изучения, сохранения и др.)
Klassifikation (CZ)Historická problematika
Historické a kulturní památky slovanských národů (jejich studium, ochrana ap.)
SoundexM6275; N6471; Z8725; B1260; W0178; Z8800; P1847; P1468; S8560
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerIX (1983)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Folklor epicki jako źródło świadomości narodowej Słowian / Kozak, Stepan
Mit w epice bohaterskiej Słowian południowych / Czajka, H.
Teksty pamiętnikarskie jako źródło badań opinii o innych narodach : (na marginesie polskich opinii o Czechach w XIX w.) / Jaroszewicz-Kleindienst, B.
Folklor jako kryterium toźsamości narodowej wśród Słowian Zachodnich w pierwszej połowie XIX stulecia / Simonides, Dorota
Bogomilstwo jako kategoria kulturowa w nowoczesnym dyskursie tożsamościowym Słowian południowych : (o potrzebie badań porównawczych) / Szwat-Gyłybowa, Grażyna
Badania retoryczne w Europie wschodniej : rekonesans / Lichański, Jakub Z.
Problemy badania humanizmu w literaturach słowiańskich / Rapacka, Joanna