Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID288
AutorBuzássyová, Klára
Titel

Slovenčina ako stredoeurópsky slovanský jazyk : (k problému jazykového zákonodarstva)

ErschienenSlovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akademie vied. Venované XII. medzinárodnému zjazdu slavistov Krakov 27.8.-2.9.1998 63 (1998) 3, 131-142
Klassifikation (EN)Linguistics
Language Changes (Controllable and Uncontrollable Development)
Klassifikation (RU)Языкознание
Языковые изменения (контролируемое и неконтролируемое)
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Jazykové změny (kontrolovatelný a nekontrolovatelný vývoj)
SoundexS8568; S8272; S8568; J0840; P1715; J0840; Z8462
Dokumententypjournal
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dotazník týkající se problému jazykového práva v jednotlivých slovanských zemích / Gladkova, Hana
K chápaniu gramatickej kategórie v koncepcii slovansko-neslovanskej konfrontačnej gramatiky : (na príklade kategórie osoby) / Buzássyová, Klára
K problému rekonstrukce staroslověnských textů / Hauptová, Zoe
Zložené slová z hľadiska internacionalizácie a inovácií / Buzássyová, Klára
Kontaktové varianty a synonymá v slovenčine a v češtine / Buzássyová, Klára
Slovenské folklórne tradície a ich stredoeurópsky kontext / Gašparíková, Viera
Slovanský folklór a světová literatura / Horálek, Karel