Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID846
AutorVidovič-Muha, Ada
Titel

Družbeno-politični vidik normativnosti v slovanskih knjižnih jezikih

ErschienenSlavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. Zbornik slovenskih prispevkov za XII. mednarodni slavistični kongres v Krakovu 1998 46 (1998) 1/2, 95-116
SoundexD2781; P1528; V0240; N6762; S8568; K4686; J0840
AnmerkungPozměněná verze referátu
Dokumententypjournal
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zveneči ustnični nenosni nezaporniški soglasniki v slovanskih jezikih / Toporišić, J.
K vprašanju substantivizacije pridevniških besed v slovanskih jezikih / Jakopin, F.
Kontrakcija v slovanskih jezikih : (v kontekstu poznopraslovanskega akcentskega pravila) / Šivic-Dular, Alenka
Dynamika normatívnych kritérií v slovanských jazykoch : (na základe slovinských skúseností) / Vidovič-Muha, Ada
Glagolski kalki v zgodovini slovenskega knjižnega jezika : (prevzemanje, raba in primerjava s stanjem v slovanskih jezikih) / Merše, Majda
Glagolske sestavljenke – njihova skladenjska podstava in vezljivostne lastnosti : (z normativnim slovensko-nemškim vidikom) / Vidovič-Muha, Ada
Glagoľnyje sposoby vyraženija posessivnosti v slovenskom i russkom jazykach / Vidovič Muha, Ada