Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Slavistična revija lieferte 97 Treffer
1

Kontrakcija v slovanskih jezikih : (v kontekstu poznopraslovanskega akcentskega pravila)

Šivic-Dular, Alenka - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 46 (1998) 1/2, 5-43
2

Romanski vplivi v govorih Slovenske Istre

Cossutta, Rada - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 46 (1998) 1/2, 73-81
3

Nekatere paralele v razvoju dvojine v slovenščini in lužiški srbščini

Derganc, Aleksandra - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 46 (1998) 1/2, 45-54
4

Vrste glagolskega dejanja v delih slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja in tuje prevodne predloge

Merše, Majda - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 46 (1998) 1/2, 55-71
5

Samostalniška večpomenskost v knjižni slovenščini 16. stoletja glede na prevodne zglede

Novak, France - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 46 (1998) 1/2, 83-94
6

Internet – začetek novega ali ponavljanje znanega? : (kaj pri tem počne Mihail Bahtin?)

Javornik, Miha - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 46 (1998) 1/2, 141-152
7

Motivno-tematska raven pripovedne proze slovenskih izseljencev v Avstraliji (razvojni premiki)

Štuhec, Miran - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 46 (1998) 1/2, 133-140
8

Ideja slovanstva v slovenski zgodovinski povesti

Hladnik, Miran - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 46 (1998) 1/2, 117-131
9

Družbeno-politični vidik normativnosti v slovanskih knjižnih jezikih

Vidovič-Muha, Ada - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 46 (1998) 1/2, 95-116
10

Kulturna identita v obdobju globalizacije

Bernik, France - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 51 (2003) 4, 3–9