Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach P1528 lieferte 23 Treffer
1

Sovremennaja russkaja političeskaja terminologija

Moskovich, Wolf - Russistik : die wissenschaftliche Zeitschrift für aktuelle Fragen des Russischunterrichts = Rusistika : naučnyj žurnal aktuaľnych problém prepodavanija russkogo jazyka 10 (1998) 1/2 = 19/20, 69-74
2

Historia polityczna jako tło początków filologii słowiańskiej

Batowski, H. - Z polskich studiów slawistycznych : prace historycznoliterackie (1958), 89-100
3

Słowiańskie słownictwo społeczno-polityczne w opisie kognitywnym

Puzynina, Jadwiga - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 231-236
4

Ideja slavjanskaj salidarnasci ŭ palityčnym žycci Belarusi 1905-1921 hh.

Šybeka, Zachar - Kantakty i dyjalohi: informacyjna-analityčny i kuľturalahičny bjuleten’ Mižnarodnaj asacyjacyi belarusistaŭ i Belaruskaha tavarystva družby i kuľturnaj suvjazi z zamežnymi krainami (1998) 7/8=31/32, 29-44
5

Romanticism and Realism – a Dichotomy in Polish Culture and Politics

Törnqvist-Plewa, Barbara - Scando-Slavica (1994), 63-74
6

Za parodiraneto na njakoi političeski tekstove i tjachnata folklorizacija

Ivanova, Radost - Slavjanska filologija (1993), 282-287
7

Edytorstwo tekstów dawnej okolicznościowej literatury politycznej

Buchwald-Pelcowa, Paulina - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 19-24
8

Typolohija suspiľno-polityčnoji leksyky v slov’jans’kych movach

Pan'ko, Tamila; Trofymovyč, Konstjantyn - Slov’jans’ke movoznavstvo : dopovidi : X Mižnarodnyj z’jizd slavistiv : Sofija, veresen’ 1988 r. (1988), 136-148
9

Die Darstellung der politischen Wirklichkeit in der Poesie von Jovan Jovanović Zmaj

Póth, István - Studia slavica Academiae scientiarum hungaricae 14 (1968), 331-340
10

Puryzm we współczesnej polityce językowej w krajach słowiańskich

Lubaś, Władysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 11, Językoznawstwo : prace na XIV Międzynarodowy kongres slawistów w Ochrydzie 2008 (2007), 119–127