Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID4618
AutorCzaykowski, B.
Titel

Zagadnienie oryginalności w romantyzmie polskim

ErschienenCanadian Contributions to the Seventh International Congress of Slavists : Warsaw, August 21-27, 1973 (1973), 47-67
Herausgebered. by Zb. Folejewski… [et al.]
VerlagMouton
Klassifikation (EN)Science of Literature
The study of Romanticism in Slavonic Countries from Comparative Point of View (Concerning Slavonic and non-Slavonic Literatures)
Klassifikation (RU)Литературоведение
Исследования романтизма в славянских странах в сравнительном плане (на материале славянских и неславянских литератур)
Klassifikation (CZ)Literární věda
Zkoumání romantismu ve slovanských zemích z hlediska srovnávacího (v rámci literatur slovanských i neslovanských)
SoundexZ8426; O0746; R7662; P1584
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerVII (1973)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zagadnienie modeli słowotwórczych / Kreja, B.
Wykładniki kwantyfikacji w polskim zdaniu / Grzegorczykowa, R.
Zagadnienie kolorytu narodowego w polskich przekładach poezji rosyjskiej / Orłowski, J.
Trwałe i powszechne wartości dzieł Mickiewicza w romantyzmie słowiańskim i europejskim / Chiţimia, I.c.
Rzeczowniki quasi-męskoosobowe w języku polskim / Ishii, Tetsushiro
Kryteria samodzielności wyrazu w językach słowiańskich : (zwłaszcza w polskim) / Stieber, Zdzisław
Kalki niemieckie w języku polskim i węgierskim / Ráduly, Zsuzsanna