Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach P1584 lieferte 344 Treffer
1

Przysłowioznawstwo polskie

Krżyzanowski, Julian - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 3, Nauka o literaturze : prace na VI Międzynarodowy kongres slawistów w Pradze 1968 (1968), 187-191
2

Polsko-białoruskie i polsko-ukraińskie związki leksykalno-słowotwórcze

Falińska, B.; Kowalska, A. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 91-100
3

Polska słowacystyka językoznawcza

Rzetelska-Feleszko, Ewa - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 225-230
4

Kwestia polska w Rosji w 1905 roku

Łukawski, Zygmunt - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 581-591
5

Turgenev i poľskaja literatura (do 1917 g.)

Cybenko, Je. Z. - 1983, 62 s.
6

O alternaciji x//k w języku polskim

Karaś, Mieczysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 487-491
7

Systematyka bajki polskiej

Krzyżanowski, J. - Z polskich studiów slawistycznych : prace na V międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1963. Seria 2, Nauka o literaturze (1963), 329-339
8

Z poleskiej terminologii topograficznej

Ossowski, Leszek - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 45-46
9

Przyczynki do polskiej fonologii

Stieber, Zdzisław - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 209
10

Ivan Franko ta poľs’ki pozytyvisty

Lev, V. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 89-90