Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Z8426 lieferte 85 Treffer
1

Zachodniosłowiańskie tъnъ, sьnъ, jьnъ

Rysiewicz, Z. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 108-113
2

Zagadnienie modeli słowotwórczych

Kreja, B. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 203-212
3

Jan Kasprowicz u Słowian zachodnich

Śliziński, J. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4, Nauka o literaturze (1972), 117-129
4

Awangarda literacka w krajach zachodniosłowiańskich

Janaszek-Ivaničková, Halina - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 85-98
5

Zagadnienie wspólnoty balto-słowiańskiej

Mańczak, W. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 235-242
6

Spadkojemnisť u rozvytku norm zachidnoslov’jans’kych literaturnych mov

Trofymovyč, K. K. - Slov’jans’ke movoznavstvo : dopovidi : IX Mižnarodnyj z’jizd slavistiv (1983), 211-219
7

Zagadnienie oryginalności w romantyzmie polskim

Czaykowski, B. - Canadian Contributions to the Seventh International Congress of Slavists : Warsaw, August 21-27, 1973 (1973), 47-67
8

Z zagadnień rekonstrukcji słowotwórstwa prasłowiańskiego

Sławski, Franciszek - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 3, Językoznawstwo : prace na VI Międzynarodowy kongres slawistów w Pradze 1968 (1968), 35-41
9

Polski romantyzm a literatury zachodniosłowiańskie

Magnuszewski, J. - Z polskich studiów slawistycznych : prace na V międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1963. Seria 2, Nauka o literaturze (1963), 105-129
10

Z zagadnień składni w utworze wierszowanym

Pszczołowska, L. - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 54 (1963) 1/2, 479-490