Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach O0746 lieferte 35 Treffer
1

The Origins of Alëša Karamazov

Belknap, Robert - American Contributions to the Sixth International Congress of Slavists : Prague, 1968, August 7-13 (1968), 7-27
2

The Prosodic Organization of Russian Conversation

Grenoble, Lenore A. - American Contributions to the 13th International Congress of Slavists : Ljubljana, August 2003 (2003), 125–138
3

Czy Słowianie to rzeczywiście nomen originis?

Moszyński, Leszek - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 499-507
4

Ruskoto „organičesko ezikoučenie“ ot sredata na XIX vek

Penkova, Pirinka - Copenhagen Contributions to the 8th International Congress of Slavists : Zagreb - Ljubljana 1978 (1978), 21-31
5

Zagadnienie oryginalności w romantyzmie polskim

Czaykowski, B. - Canadian Contributions to the Seventh International Congress of Slavists : Warsaw, August 21-27, 1973 (1973), 47-67
6

Župnaja organizacija u slavjan i jeje roľ v razvitii gosudarstvennosti

Gračev, Viktor Petrovič - Istorija, kuľtura, foľklor i etnografija slavjanskich narodov : VI meždunarodnyj s“jezd slavistov (Praga, 1968) : doklady sovetskoj delegacii (1968), 149-167
7

O potrzebie organizacji informacyjnej w sprawach słownictwa

Nitsch, Kazimierz - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 626
8

The Metalinguistic Function as an Organizing Principle of the Yiddish Folklore Text

Rothstein, Robert A. - American Contributions to the Twelfth International Congress of Slavists : Cracow, August - September 1998 : Literature, Linguistics, Poetics (1998), 479-487
9

Prarodina oregonskich staroobrjadcev-turčan po dannym ich govorov

Kasatkina, Rozalija Francevna; Kasatkin, Leonid Leonidovič - Slavjanskoje jazykoznanije : XIII Meždunarodnyj s`jezd slavistov Ljubljana, 2003 g. : doklady rossijskoj delegacii (2003), 309–322
10

Czy słownictwo przekładów scs. było uboższe od słownictwa oryginałów greckich

Moszyński, Leszek - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Językoznawstwo : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 269-280