Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID431
AutorWrocławski, Krzysztof
Titel

Kulturowy kontekst pieśni balladowych zachodniosłowiańskich (polskich) oraz południowosłowiańskich (bulgarskich)

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 19-23
Herausgeberkomitet red. Julian Kornhauser, Lidia Macheta, Lucjan Suchánek (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Slavic Mythology. Slavic Archaeology. Folklore and Culture of the Masses
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Славянская мифология. Археология славян. Фольклор и культура народных масс
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Slovanská mytologie. Archeologie Slovanů. Folklór a kultura lidových mas
SoundexK4527; K4624; P1860; B1552; Z8426; P1584; P1526; B1547
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ten i tamten świat w ludowych opowieściach wierzeniowych : (na podstawie wybranych typów opowieści polskich oraz bułgarskich i macedońskich) / Wrocławski, Krzysztof
Najnowsza sytuacja języków południowosłowiańskich w oczach polskich slawistów / Lubaś, Władysław
Czasowniki zdrobniałe na -k- w dialektach polskich oraz w innych językach słowiańskich / Kreja, Bogusław
W poszukiwaniu ekwiwalentu wierszowego : (na materiale polskich przekładów serbskich pieśni epickich) / Pszczołowska, Lucylla
Gatunki folkloru (bajka, legenda, podanie) wobec semantyki obrzędu / Wrocławski, Krzysztof
Polska ballada ludowa na tle słowiańskim : propozycja ujęcia porównacznego / Wrocławski, Krzysztof
Analiza porównawcza bałkańskiej legendy o świętym Sisoe (Sisiniju) / Wrocławski, Krzysztof