Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach P1526 lieferte 41 Treffer
1

Formowanie się południowosłowiańskich nazw zawodów

Rusek, Jerzy - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 209-215
2

Metaphor in the Work of Andrej Platonov

Weststeijn, Willem G. - Dutch Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists : Bratislava, August 30 - September 9, 1993 : Literature (1994), 331-342
3

Zur Poetik des Andrej Platonov

Locher, J. P. - Schweizerische Beiträge zum IX. Internationalen Slavistenkongress in Kiev, September 1983 = Contributions des savants suisses au IXe congrès international des slavistes à Kiev, septembre 1983 (1983), 75-93
4

Rola Platona w twórczości Mickiewicza

Szmydtowa, Z. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 156-157
5

Słownik bałkanizmów w językach południowosłowiańskich

Rusek, Jerzy - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 213–221
6

Leksykalne innowacje języków południowosłowiańskich

Rusek, Jerzy - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Językoznawstwo : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 351-362
7

Stosunki humanistów południowosłowiańskich z Polską w XV-XVI w.

Rapacka, Joanna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 281-289
8

Mit w epice bohaterskiej Słowian południowych

Czajka, H. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4, Nauka o literaturze (1972), 163-180
9

Srpsko „pletenije sloves“ do 14. stoljeća

Mulić, M. - Radovi Zavoda za slavensku filologiju (1963), 117-129
10

„Komenský“ w encyklopediach powszechnych Słowian Południowych

Śliziński, Jerzy - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 621-627