Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID332
AutorUllčný, Oldřich
Titel

Otázky kodifikace normy slovanských spisovných jazyků v postkomunistickém období

ErschienenČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 155-160
Herausgeberred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Linguistics
Language Changes (Controllable and Uncontrollable Development)
Klassifikation (RU)Языкознание
Языковые изменения (контролируемое и неконтролируемое)
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Jazykové změny (kontrolovatelný a nekontrolovatelný vývoj)
SoundexO0284; K4234; N6760; S8568; S8186; J0840; P1824; O0121
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Studium současných spisovných jazyků slovanských a problematika variantnosti normy / Jedlička, Alois
Otázky uměleckého překladu do slovanských a ze slovanských jazyků / Kufnerová, Zlata
Srovnávací studium struktury spisovných jazyků slovanských / Havránek, B.
Charakter a úkoly srovnávacího studia spisovných jazyků slovanských / Havránek, B.
Sémantická analýza zájmenného systému a klasifikace současných spisovných jazyků slovanských / Křížková, H.
K úloze umělecké literatury ve vývoji spisovných jazyků slovanských / Jedlička, A.
Úloha národní umělecké literatury ve vývoji slovanskych spisovných jazyků / Horálek, K.