Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach S8186 lieferte 39 Treffer
1

Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti

Chloupek, J. - Československá slavistika 1983. Lingvistika, historie (1983), 31-36
2

Kodifikácija spisovnej slovenčiny z aspektu kodifikačných procesov južnoslovanských spisovných jazykov

Horák, Emil - XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane : príspevky slovenských slavistov (2003), 151–161
3

K počátkům ruského spisovného jazyka

Brandner, Aleš - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 112-118
4

Fungovanie spisovnej ukrajinčiny na Slovensku

Štec, Mikuláš - Slavica slovaca 28 (1993) 1/2, 243-248
5

Rozvoj spisovnej slovenčiny v XX. storočí

Růžička, J. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě. (1973), 223-231
6

Začiatky spisovnej slovenčiny v XVII. a XVIII. storočí

Ďurovič, Ľubomír - Slovenské pohľady : na literatúru a umenie 109 (1993) 3, 88-101
7

Vývin kodifikácie spisovnej slovenčiny pred Bernolákom

Ďurovič, Ľubomír - Scando-Slavica (1989), 167-182
8

Proces stabilizace spisovných jazyků na Balkáně

Heřman, Sáva - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 135-137
9

Vymedzovacie zámená v slovanských spisovných jazykoch

Oravec, Ján - Slovenská reč : časopis pre výskum a kultúru slovenského jazyka 33 (1968) 3, 137-146
10

K róli cuzych rěčow při leksikaliskim wuwiću hornjoserbskeje spisowneje rěče

Jentsch, Helmut - Lětopis : Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur = Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow 45 (1998) 1, 59-66