Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach K4234 lieferte 15 Treffer
1

Kodifikácija spisovnej slovenčiny z aspektu kodifikačných procesov južnoslovanských spisovných jazykov

Horák, Emil - XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane : príspevky slovenských slavistov (2003), 151–161
2

P.J. Šafárik - kodifikátor slovanskej odbornej terminológie

Zsiláková, Mária - Studia slavica Academiae scientiarum hungaricae 38 (1993) 1/2, 241-245
3

Vývin kodifikácie spisovnej slovenčiny pred Bernolákom

Ďurovič, Ľubomír - Scando-Slavica (1989), 167-182
4

Ľudovít Štúr a Vuk Stefanović Karadžić : (ako kodifikátori spisovných jazykov)

Horák, Emil - Zborník Spolku vojvodinských slovakistov (1993), 52-59
5

Pomer dolnozemských Slovákov k štúrovskej kodifikácii spisovného jazyka

Zsilák, Mária - Studia Slavica Academiae scientiarum Hungaricae 42 (1997) 3/4, 443-448
6

Anton Bernoláks Kodifikation des Slovakischen im Lichte der theresianischen Schulschriften

Keipert, Helmut - Slavistische Studien zum XI. internationalen Slavistenkongress in Pressburg (1993), 233-246
7

Leksika literarneje tradicije a leksikografiska kodifikacija hornjoserbskeje spisowneje rěče

Jentsch, Helmut - Lětopis Instituta za serbski ludospyt. Rjad A - rěč a literatura 25 (1978) 1, 165-176
8

Otázky kodifikace normy slovanských spisovných jazyků v postkomunistickém období

Ullčný, Oldřich - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 155-160
9

Voprosy kodifikacii i reformy pravopisanija v mikrojazykach : (na primere nižnelužickogo jazyka)

Marti, Roland - Slavjanskoje jazykoznanije : pokidaja XX vek… : k XIV Meždunarodnomu s“jezdu slavistov (Ochrid, 10–16.09.2008) (2003), 154–177
10

Paralely kodifikačních snah na počátku 19. století u Slovinců, Chorvatů a Srbů s přihlédnutím k situaci české

Nedvědová, Milada K. - Matija Majar Ziljski v česko-slovinském kontextu : minulost, přítomnost a budoucnost vzájemných kulturních styků = Matija Majar Ziljski v češko-slovenskem kontekstu : preteklost, sodobnost in prihodnjost medsebojnih kulturnih stikov (2004), 122–134