Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID286
AutorBrandner, Aleš
Titel

K počátkům ruského spisovného jazyka

ErschienenČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 112-118
Herausgeberred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Linguistics
Language Changes (Controllable and Uncontrollable Development)
Klassifikation (RU)Языкознание
Языковые изменения (контролируемое и неконтролируемое)
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Jazykové změny (kontrolovatelný a nekontrolovatelný vývoj)
SoundexP1424; R7840; S8186; J0840
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Problematika periodizacii istorii russkogo jazyka : proischoždenije russkogo literaturnogo jazyka / Brandner, Aleš
Pomer dolnozemských Slovákov k štúrovskej kodifikácii spisovného jazyka / Zsilák, Mária
Jazykovaja situacija v Rossii XVIII veka i utverždenije russkogo literaturnogo jazyka novogo tipa / Brandner, Aleš
K problematice ruského naturalismu / Vlašínová , Vlasta
Dynamika současného spisovného jazyka a jeho stylové diferenciace / Jedlička, A.
Řecký podíl na formování staroslověnštiny jako spisovného jazyka Velké Moravy / Večerka, R.
Aplikace teorie spisovného jazyka z hlediska vybraných aktérů jazykové kultury / GLADKOVA, Hana