Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach R7840 lieferte 291 Treffer
1

M.F. Rajevskij a slovensko-ruské vzťahy v 40.-80. rokoch XIX. stor.

Matula, Vi. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 375-385
2

Češsko-russkij mežkuľturnyj dialog v češskich perevodach russkoj literatury

Richterek, Oldřich - Česká slavistika 2008 : vychází k 14. mezinárodnímu kongresu slavistů Ochrid, Makedonie, 2008 (2008), 247–255
3

O celostnosti russkoj literatury XX veka : (1920–1990-je gg.)

Čagin, Aleksej Ivanovič - Literatura, kuľtura i foľklor slavjanskich narodov : XIII Meždunarodnyj s`jezd slavistov (Ljubljana, avgust 2003) : doklady rossijskoj delegacii (2002), 196–208
4

K problematice ruského naturalismu

Vlašínová , Vlasta - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 187-192
5

Čas a vid českého a ruského slovesa

Panevová, J.; Sgall, P. - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 42 (1973) l, 16-24
6

Russkoje obščestvo i Černogorija v 60–70-je gody XIX v.

Chitrova, N. I. - Istorija, kuľtura, etnografija i foľklor slavjanskich narodov (1973), 164-184
7

Russkaja svadebnaja pesnja

Mahler, Elsa - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 160-161
8

Varjago-russkij vopros

Mošin, Vladimir Aleksejevič - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 10 (1931) 3, 501-531
9

Mesto russko-rumynskich literaturnych svjazej v istorii russko-jevropejskich literaturnych otnošenij 19 i 20 vv.

Nicolescu, Tatiana - Romanoslavica (1968), 311-336
10

K počátkům ruského spisovného jazyka

Brandner, Aleš - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 112-118