Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID2428
AutorWitkowski, Wiesław
Titel

Ze studiów nad historią choronimów w języku rosyjskim

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Językoznawstwo : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 491-498
Herausgeberred. naukowy Jan Basara
VerlagPaństwowe Wydawnictwo Naukowe
Klassifikation (EN)Linguistics
The Comparative and Historical Study of Slavic Languages and Dialects. Interlinguistic Contacts. Onomastics
Klassifikation (RU)Языкознание
Сравнительное и историческое изучение славянских языков и диалектов. Междуязыковые контакты. Ономастика
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Srovnávací a historické studium slovanských jazyků a dialektů. Mezijazykové kontakty. Onomastika
SoundexS8220; H0827; C4766; J0840; R7884
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerX (1988)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ze studiów nad realizacją wybranych pól semantycznych w językach zachodniosłowiańskich na tle porównawczym / Siatkowska, E.
Ze studiów nad slawizacją litewskich nazw miejscowych i osobowych / Falk, K.-O.
Konstrukcje imiesłowowo-bierne dokonane w języku polskim i rosyjskim / Sato, A.
Elementy estońskie w języku rosyjskim i innych językach słowiańskich / Ernits, Villem
Statystyka funkcji bezokolicznika w języku polskim, czeskim i rosyjskim / Łaziński, Marek
Morfonologiczne uwarunkowania konfrontacji zjawisk akcentuacyjnych w języku rosyjskim i polskim / Grzybowski, Stefan
Ze studjów nad akcentem serbochorwackim / Hamm, J.