Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach R7884 lieferte 71 Treffer
1

Rosyjska powieść radziecka lat trzydziestych w kręgu problematyki i poetyki Lwa Tołstoja

Poźniak, Telesfor - Slavia Orientalis 27 (1978) 1, 87-93
2

Egzystencja jako spór idei : emigracja rosyjska trzeciej fali

Suchanek, Lucjan - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 203-208
3

Współczesna rosyjska proza filologiczna

Kowalska-Paszt, Izabela - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Literaturoznawstwo, kulturologia, folklorystyka : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2003), 133–141
4

U istokov rossijskoj filologii : Je.R. Daškova

Vomperskij, Valentin Pavlovič - Slavjanskoje jazykoznanije : XI Meždunarodnyj s“jezd slavistov : Bratislava, sentjabr’ 1993 g. : doklady rossijskoj delegacii (1993), 339-349
5

Rola motta w rosyjskiej prozie realistycznej XIX w.

Barański, Zbigniew - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 15-26
6

Tradycje literatury klasycznej w rosyjskiej prozie radzieckiej : (twórczość Aleksego Tołstoja - zagadnienia wybrane)

Zielińska, Monika - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 351-357
7

Współczesna historiografia rosyjska o dziejach Rosji

Kowalska, Hanna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Literaturoznawstwo, kulturologia, folklorystyka : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2003), 223–230
8

Rosyjskie zapożyczenia semantyczne z języka polskiego

Witkowski, Wiesław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 263-270
9

Antropologia literatury lagrowej (rosyjskiej i polskiej)

Czaplejewicz, Eugeniusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 25-31
10

Z problematyki badań nad literaturą rosyjską XX wieku

Drawicz, Andrzej - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 39-44