Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID199
AutorSabol, Ján
Titel

Fonetický, fonologický a morfonologický štatút zvukových javov v slovenčine a v češtine

ErschienenXII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 109-118
Herausgeberved. red. a ed. Ján Doruľa
VerlagSlovenský komitét slavistov; Slavistický kabinet SAV
Klassifikation (EN)Linguistics
Contrastive Research and Linguistic Typology
Klassifikation (RU)Языкознание
Конфронтативные исследования и типология языков
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Konfrontační výzkum a typologie jazyků
SoundexF3624; F3654; M6736; S8222; Z8440; J0000; S8568; C8826
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Neutralizácia fonologických protikladov a alternácie v slovenčine a v češtine / Sabol, Ján
Štruktúra slabiky a morfémy v slovenčine, češtine a poľštine : (metodologické východiská výskumu) / Sabol, Ján
Kontaktové varianty a synonymá v slovenčine a v češtine / Buzássyová, Klára
Interference v zvukových plánech slovanských jazyků / Hůrková -Novotná, Jiřina
Institucionální komunikace v češtině / Hoffmannová, Jana
Subfrazémy v slovenčine a ich uplatňovanie v texte / Jankovičová, Milada
Prostriedky mikrokompozície textu v slovenčine a v srbčine / Dudok, Miroslav