Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach F3654 lieferte 23 Treffer
1

Przyczynki do polskiej fonologii

Stieber, Zdzisław - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 209
2

Fonologičnostta na priznaka mekost v săvremennija bălgarski ezik

Choi Gwon-Jin - Bălgarski ezik i literatura : dvumesečno naučno-metodičesko spisanie 40 (1999) 2/3, 23-30
3

Konfrontační studium fonologie slovanských jazyků

Romportl, M.; Novotná-Hůrková, J. - Československá slavistika 1983. Lingvistika, historie (1983), 101-108
4

Neutralizácia fonologických protikladov a alternácie v slovenčine a v češtine

Sabol, Ján - Slavica slovaca 28 (1993) 1/2, 138-142
5

K problematike neutralizácii fonologických protikladov v slovanských jazykoch

Sabol, J. - Československá slavistika 1983. Lingvistika, historie (1983), 75-79
6

K fonologiskej interpretaciji *o po labialach a welarach w delnjoserbskich dialektach

Fasske, Helmut - Sorabistiske přinoški k VI. mjezynarodnemu kongresej slawistow w Praze 1968 (1968), 7-19
7

K tipologii fonologičeskich struktur slova v slavjanskich jazykach

Lekomceva, Margarita Ivanovna - Slavjanskoje jazykoznanije : VI meždunarodnyj s“jezd slavistov (Praga, avgust 1968 g.) : doklady sovetskoj delegacii (1968), 277-295
8

K problematice vývoje fonologického systému českých samohlásek

Vachek, Josef - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 5-10
9

Vztah mezi fonologickým a morfologickým systémem ve slovanských jazycích

Lamprecht, A. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 71-74
10

Periodizácia vývinu fonologických systémov vo východoslovanských jazykoch

Latta, V. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 95-97