Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach C8826 lieferte 36 Treffer
1

Vznik hovorové čestiny a její poměr k češtině spisovné

Bělič, J. - Československé přednášky pro IV. mezinarodní sjezd slavistů v Moskvě (1958), 59-71
2

Institucionální komunikace v češtině

Hoffmannová, Jana; Müllerová, Olga - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 129-136
3

Neurolingvistické aspekty češtiny

Lehečková, Helena - Studia finlandensia (2003), 48–61
4

Čeština v mezikulturní komunikaci

Čmejrková, Světla - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 305-310
5

O Mickiewiczowskim czytaniu „tekstu człowieka“

Witkowska, A. - Studia romantyczne (1973), 159-175
6

Kontaktové varianty a synonymá v slovenčine a v češtine

Buzássyová, Klára - Jazykovedný časopis 44 (1993) 2, 92-107
7

Interference češtiny a slovenštiny v mluvené komunikaci

Hoffmannová, Jana - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 311-316
8

K vyjadřování a rozpoznávání koreference v ruštině a v češtině

Adamec, Přemysl - Československá slavistika. 1988, Lingvistika, historie (1988), 167-177
9

Ten in der obecná čeština – Jugendjahre eines zukünftigen Artikels?

Mažara, Jekaterina - Contributions suisses au XVe congrès mondial des slavistes à Minsk, août 2013 = Schweizerische Beiträge zum XV. Internationalen Slavistenkongress in Minsk, August 2013 (2013), 143–163
10

Neutralizácia fonologických protikladov a alternácie v slovenčine a v češtine

Sabol, Ján - Slavica slovaca 28 (1993) 1/2, 138-142