Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID199
Author(s)Sabol, Ján
Title

Fonetický, fonologický a morfonologický štatút zvukových javov v slovenčine a v češtine

PublishedXII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 109-118
Editorved. red. a ed. Ján Doruľa
PublisherSlovenský komitét slavistov; Slavistický kabinet SAV
Classifisation (EN)Linguistics
Contrastive Research and Linguistic Typology
Classifisation (RU)Языкознание
Конфронтативные исследования и типология языков
Classifisation (CZ)Jazykověda
Konfrontační výzkum a typologie jazyků
SoundexF3624; F3654; M6736; S8222; Z8440; J0000; S8568; C8826
Typeperiodical
VolumeXII (1998)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link