Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Siatkowski, Janusz lieferte 7 Treffer
1

Odróżnianie warstwy morfologicznej od fonetycznej w atlasie ogólnosłowiańskim

Siatkowski, Janusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 273-276
2

Pożyczki obce w materiałach Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego

Siatkowski, Janusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 237–243
3

Słowiańskie wplywy słowotwórcze w języku i dialektach niemieckich

Siatkowski, Janusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 235-240
4

Zakres i charakter wpływu języka czeskiego na polski

Siatkowski, Janusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 307-314
5

Wpływy czeskie w dawnych dialektach niemieckich na terenie Czech i Moraw

Siatkowski, Janusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 11, Językoznawstwo : prace na XIV Międzynarodowy kongres slawistów w Ochrydzie 2008 (2007), 201–209
6

Wieloznaczność i geografia słowiańskich nazw części ciała

Siatkowski, Janusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 12, Językoznawstwo : prace na XV Międzynarodowy kongres slawistów w Mińsku 2013 (2012), 151–157
7

Konfrontatywny opis słowotwórstwa języków blisko spokrewnionych

Baltova, Julija; Siatkowski, Janusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Językoznawstwo : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 5-12