Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Siatkowski, Janusz provides 7 hits
1

Odróżnianie warstwy morfologicznej od fonetycznej w atlasie ogólnosłowiańskim

Siatkowski, Janusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 273-276
2

Pożyczki obce w materiałach Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego

Siatkowski, Janusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 237–243
3

Słowiańskie wplywy słowotwórcze w języku i dialektach niemieckich

Siatkowski, Janusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 235-240
4

Zakres i charakter wpływu języka czeskiego na polski

Siatkowski, Janusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 307-314
5

Wpływy czeskie w dawnych dialektach niemieckich na terenie Czech i Moraw

Siatkowski, Janusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 11, Językoznawstwo : prace na XIV Międzynarodowy kongres slawistów w Ochrydzie 2008 (2007), 201–209
6

Wieloznaczność i geografia słowiańskich nazw części ciała

Siatkowski, Janusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 12, Językoznawstwo : prace na XV Międzynarodowy kongres slawistów w Mińsku 2013 (2012), 151–157
7

Konfrontatywny opis słowotwórstwa języków blisko spokrewnionych

Baltova, Julija; Siatkowski, Janusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Językoznawstwo : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 5-12