Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID273
AutorSiatkowski, Janusz
Titel

Odróżnianie warstwy morfologicznej od fonetycznej w atlasie ogólnosłowiańskim

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 273-276
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Area Studies of Slavic Languages. Present State of Slavic Dialects. Onomastics
Klassifikation (RU)Языкознание
Ареальные исследования славянских языков. Современное состояние славянских диалектов. Ономастика
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Areální výzkum slovanských jazyků. Současný stav slovanských dialektů. Onomastika
SoundexO0278; W0782; M6735; F3628; A0258; O0456
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Warstwy językowe w Kodeksie Zografskim / Moszyński, L.
Pożyczki obce w materiałach Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego / Siatkowski, Janusz
Słowiańskie wplywy słowotwórcze w języku i dialektach niemieckich / Siatkowski, Janusz
Wpływy czeskie w dawnych dialektach niemieckich na terenie Czech i Moraw / Siatkowski, Janusz
Wybór podstawy tekstu wydania a problem wariantów w edytorstwie utvorów staropolskich : (od średniowiecza do XVIII wieku) / Pelc, Janusz
Obecny stan zagadnienia jednolitej transkrypcji fonetycznej / Benni, Tytus
Kontynuanty nagłosowej grupy *KV-w wyrazie *KVĚTЪ w dzisiejszych dialektach słowiańskich : (na marginesie prac nad Ogólnosłowiańskim atlasem językowym) / Basara, Anna