Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Słowianofilstwo polskie lieferte 131 Treffer
1

Kilka słów o braterstwie słowiańskim

- Kron. emigr. 1835, II, 241-7
2

Kilka słów naprzeciw wielkim partyom ojczyzny Słowiańszczyzny

- Paryż, około r. 1836, 8°, s. 4
3

Sonety ku czci uczonych Słowian. I. Kollar, II. Wuk Stefanowicz Karadzicz, III. Padurra, IV. Puszkin

Jaszowski St. - Sławianin. Warszawa 1837, s. 7-10
4

Kwiaty słowiańskie

Jaszowski St. - Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1838, s. 275
5

O słowiańszczyznę

- Młoda Pol. 1838, I, 85-93, 97-104
6

Pieśni słowiańskie

J. hr. D-B. - Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1839, s. 130
7

O przyjaciołach Słowian w Warszawie

- Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1839, s. 207, 215
8

Kilka słów o słowiaństwie i słowiańszczyznę

Bońkowski H. N. - Trzeci Maj 1840, s. 81, 85
9

Czelakowskiemu

Brodziński Kaz. - Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1842, s. 355
10

Słowiańszczyzna i Polska

- Narodowość 1842, cz. IV, s. 9-11