Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00531
Titel

Towarzystwo demokratyczne polskie do Słowian. (Odezwa)

OrtParyż, 1848, 8°, s. 7
AnmerkungToż. Demokrata polski. Paryż/Londyn. 1849, (XII), s. 13.
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 531, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Drukarnia polska Towarzystwo Demokratyczne Polskie i wolna drukarnia rosyjska w Londynie. (Mowa o jego odezwie do braci w Rosyi.) / Hercen
Towarzystwo słowiańskie w Paryżu - protestacya dwóch członków Towarzystwa Demokratycznego Polskiego
Wzajemność słowiańska na tle idei demokratycznej
Demokratyczność rosyjska / W-y
Republika demokratyczna w Nowej Zelandyi, p. Szebir / Taganskij M.
Organ demokratyczny (Dziennik lwowski) w sprawie rus.
Rewolucyjny obowiązek Rosyi. (Odezwa Towarzystwa Demokratyczniego Polskiego do ludu rosyjskiego)