Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for Słowianofilstwo polskie provides 131 hits
1

Kilka słów o braterstwie słowiańskim

- Kron. emigr. 1835, II, 241-7
2

Kilka słów naprzeciw wielkim partyom ojczyzny Słowiańszczyzny

- Paryż, około r. 1836, 8°, s. 4
3

Sonety ku czci uczonych Słowian. I. Kollar, II. Wuk Stefanowicz Karadzicz, III. Padurra, IV. Puszkin

Jaszowski St. - Sławianin. Warszawa 1837, s. 7-10
4

Kwiaty słowiańskie

Jaszowski St. - Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1838, s. 275
5

O słowiańszczyznę

- Młoda Pol. 1838, I, 85-93, 97-104
6

Pieśni słowiańskie

J. hr. D-B. - Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1839, s. 130
7

O przyjaciołach Słowian w Warszawie

- Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1839, s. 207, 215
8

Kilka słów o słowiaństwie i słowiańszczyznę

Bońkowski H. N. - Trzeci Maj 1840, s. 81, 85
9

Czelakowskiemu

Brodziński Kaz. - Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1842, s. 355
10

Słowiańszczyzna i Polska

- Narodowość 1842, cz. IV, s. 9-11