Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kbs lieferte 8334 Treffer
201

O gospodarstwie rolnem w prowincyach naszych (Podola, Ukrainy i Wołynia)

Ksaw. S. - Athenaeum. Wilno 1843, III, 69 -115
202

W sprawie uniwersytetu lwowskiego. - Głos Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych. Odb. z Muzeum

- Lwów 1908 - Rec. bk. Świat słowiański 1909, I, 122-4.
203

W sprawie polsko-ruskiej

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1909, nr. 35; Przegląd Krajowy. Czasopismo społeczne. Kraków-Lwów 1909, nr. 7
204

Kwestya ruska w Galicyi

Kulczycki Ludwik - Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1909, nr. 39, 40, 41, 42
205

Społeczeństwo polskie na Rusi halickiej i jego położenie polityczne w chwili obecnej

Wielowieyski Hen. - Świat słowiański 1908, I, 226-37, i w odb
206

Publicystyka nasza wschodnio-kresowa ostatniej doby.

Trz-a. - Nasza przyszłość 1908, s. 63-82
207

Obecny moment kwestyi polsko-ruskiej

Teodorowicz J. - Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1908, II. Dod. s. 1-16
208

Mowa posła... w sprawie ruskiej

Stapiński - Kraków (1908), mała 8, s. 15 - Odb. z Czasu.
209

Pro memoria. (Wybuch sprawy ukraińskiej z powodu zabójstwa Potockiego)

Sekretarz N. P. - Naszajprzyszłość 1908, s. 83-99
210

Kwestya ruska w Galicyi i projekt jej załatwienia

Potocki Bron. - Krytyka. Kraków. 1908, I, 129-39