Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00851
AutorNowaczyński Adolf
Titel

Stosunki literackie czesko-polskie

ErschienenTygodnik illustrowany 1908. II. 733
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya literatury
URL (primär)http://bcul.lib.uni.lodz.pl/publication/54
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 851, s. 37-40
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wystawa w Pradze / Nowaczyński Adolf
Sztuka współczesna u Czechów / Nowaczyński Adolf
Młoda Rosya. (Korolenko, Gorkij, Czechow) / Nowaczyński A.
Dramat polski XIX wieku, studyum impresyonistyczne / Neuwert-Nowaczyński, A.
Literackie listy z Czech. I. Ruch literacki czeski r. 1880. / Polabsky Arnoszt
Listy z Czech. (Jubileusz »Sokołów«. P. Naprstek. Nowości literackie. Rieger. Riegerowa. Poezye Kvapila) / Jelinek Edward
Narodowe i literackie życie Słowaków / Hurban M.