Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00826
Titel

Literatura czeska. (O obecnem stanowisku literatury czeskiej przez Leona Thuna)

ErschienenRocz. kryt. lit. 1842, II, 158
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya literatury
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 826, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Głos Rusina o stanowisku Rusi.
Исторія русской литературы. I. Русская литература до XIX в. Подъ ред. А. Бороздина
Słowo o stanowisku Polaków wobec sprawy wschodniej / Lisicki Jan
Изъ исторіи сербской литературы. I. Полемическая литература противъ латинянъ и еретиковъ / Качановскій, В. В.
Z dzisiejszej doby. VI. Kilka slow o stanowisku rządu rosyjskiego wobec naszych ruchów robotniczych
Listy o literaturach słowiańskich. X. Jednodniówka na jubileusz odrodzenia literatury chorwackiej / Grabowski Bron.
Listy o literaturach słowiańskich. (Literatura czeska. Nowe utwory Zeyera, Lier, Herites, Jirasek, Vrchlicky) / Grabowski Br.