Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00818
AutorKucharski Andrzej
Titel

Szczegóły, tyczące się języka i literatury słowiańsko-czeskiej

ErschienenPamiętnik warszawski 1829, I, 267-79
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya literatury
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/publication/110394
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 818, s. 33-36
URL (sekundär)opacplus.bsb-muenchen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Słownik słowiańsko-polski / (Lewicki Józef)
Słów kilka o poezyi słowiańsko-ruskiej, (ludowej)
O powinowactwie języka słowiańsko-ruskiego z greckim
O literaturze słowiańsko-rosyjskiej / Linde
Początki walki słowiańsko-niemieckiej nad Bałtykiem w świetle najnowszej historyografii niem. / Kochanowski J.
Z niwy słowiańskiej. (Idea solidarności słowiańsko-romańskiej wśród Chorw.)
Z powodu rozpraw antropologów germańskich na temat dziejów przedhistorycznych słowiańsko-germańskich / Majewski Erazm