Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00818
AutorKucharski Andrzej
Titel

Szczegóły, tyczące się języka i literatury słowiańsko-czeskiej

ErschienenPamiętnik warszawski 1829, I, 267-79
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya literatury
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/publication/110394
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 818, s. 33-36
URL (sekundär)opacplus.bsb-muenchen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Szczegóły, tyczące się języka i literatury słowiańskiej / Kucharski Andrzej
Wiadomości o literaturze. czeskiej / Kucharski Andrzej
O korzyści nauczenia się języka rosyjskiego i literatury / Grzegorzewski Ignacy
Listy tyczące się piśmiennictwa ruskiego w Galicyi / Lewicki J.
Historya literatury czeskiej
O powinowactwie języka słowiańsko-ruskiego z greckim
Z najnowszej literatury czeskiej / Karasek Jerzy