Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00815
Titel

Rzut oka na obecny stan literatury czeskiej

ErschienenGaz. lit. 1822, I, 145-52
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya literatury
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 815, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Rzut oka na fizyczny stan Rosyi
Rzut oka na stan rękodzielni w Rosyi
Rzut oka na współczesny kierunek literatury rosyjskiej / Szewyrew
Rzut oka na Hercegowinie / Bartoszewicz Adam
Rzut oka na wewnętrzny stan cerkwi rus. przed unią brzeską / Likowski Edward
Stan obecny dyecezyi chełmskiej / Kalicki Bernard
Obecny stan kwestyi ruskiej