Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00812
AutorMagiera Jan
Titel

Pionierzy odrodzenia czeskiego

ErschienenNowa Reforma. Kraków 1908, nr. 183
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya literatury
URL (primär)https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/5870#structure
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 812, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z dziejów odrodzenia Czech
Powieść czeska z czasów odrodzenia. I. Powieść na tle ludowem / Czajewski Wiktor
Twórca odrodzenia czeskiego w sprawie polskiej. (Na podstawie listów J. do Antoniego Marka) / Krezek Fr.
Palacki i jego znaczenie dla odrodzenia Czech / Fr. Bujak
Obrazki czeskie z czasów odrodzenia z listów i opowiadań... zebrał i wydal... / Jelinek Edward
Historya literatury czeskiej od czasów odrodzenia do chwili obecnej / Czajewski Wiktor. (Czaryna Andrzej)
Listy z Czech. (Charakter liter, czesk. Pierwsi sprawcy odrodzenia narodowego. Matice ludu, i t. p.) / Jelinek Edward